0943.15.1213

Showing 1–23 of 64 results

Bộ đàm công trường

-4%

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-358

500.000 480.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola MT-268

490.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola MT 918

500.000
-9%

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-680

550.000 500.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-600

549.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-308

550.000
-7%
700.000 650.000
-7%

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm JBL BL-280U

750.000 700.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm cầm tay Motorola GP328 PLUS

750.000
-6%

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm Kenwood TK-508Plus

800.000 750.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm MOTOROLA GP 3688

800.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-720

850.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm MOTOROLA GP 728

850.000
-6%

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm KenWood – TK 3290

900.000 850.000
-5%

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm JBL BL-580

950.000 900.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm JBL BL-285

900.000

Bộ đàm công trường

Máy bộ đàm Kenwood TK-2207 VHF

950.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm KENWOOD TK 3207S

950.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3206

950.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3508

950.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-368

1.050.000

Bộ đàm công trường

Máy bộ đàm Kenwood TK-3207

1.050.000