0943.15.1213

Showing 1–23 of 64 results

Bộ đàm công trường

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola MT 918

380.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-680

400.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-358

400.000
-8%

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola MT-268

490.000 450.000
-11%

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-308

550.000 490.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-600

549.000
-24%

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-720

850.000 650.000
-7%

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm KenWood – TK 3290

700.000 650.000
-7%

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm cầm tay Motorola GP328 PLUS

750.000 700.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm JBL BL-280U

700.000
-12%

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3508

850.000 750.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm MOTOROLA GP-3688

800.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm motorola GP344

800.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm MOTOROLA GP 728

850.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3206

850.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm JBL BL-580

900.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm JBL BL-285

900.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP 368 Plus

950.000

Bộ đàm công trường

Máy bộ đàm Kenwood TK-2207 VHF

Liên hệ

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm KENWOOD TK 3207S

Liên hệ

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola P6900

999.000