0943.15.1213

Showing 1–23 of 64 results

Bộ đàm công trường

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-358

480.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola MT-268

490.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola MT 918

500.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-680

500.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-600

549.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-308

550.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm JBL BL-280U

700.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm KenWood – TK 3290

700.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm cầm tay Motorola GP328 PLUS

750.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm Kenwood TK-508Plus

750.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm MOTOROLA GP 3688

800.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-720

850.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm MOTOROLA GP 728

850.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3508

850.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm JBL BL-580

900.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm JBL BL-285

900.000

Bộ đàm công trường

Máy bộ đàm Kenwood TK-2207 VHF

950.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm KENWOOD TK 3207S

950.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3206

950.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-368

1.050.000

Bộ đàm công trường

Máy bộ đàm Kenwood TK-3207

1.050.000