0969878586

Showing 24–46 of 48 results

Bộ đàm công trường

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F1000

2.650.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F2000

2.700.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-V88

2.700.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F4003

2.800.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F4002

2.800.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F3003

2.800.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F3002

2.800.000
2.800.000
2.800.000
2.850.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2170

2.850.000

Bộ đàm cho nhà hàng

Máy bộ đàm Kenwood TK-3170

3.050.000
3.090.000

Bộ đàm cho bảo vệ

MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-2178/TK 3178

3.350.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Vertex cầm tay VX351

3.550.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm ICOM IC-V82/U82

3.650.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Vertex cầm tay VX 231

3.800.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm VERTEX STANDARD VX-354

3.950.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2407

4.050.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3407

4.250.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2317/TK-3317

4.500.000

Bộ đàm cho nhà hàng

Máy bộ đàm Kenwood TK-2360

5.000.000
5.000.000