0969878586

Showing 47–64 of 64 results

Bộ đàm công trường

3.150.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F3003

3.150.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F3002

3.150.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F4003

3.200.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F4002

3.200.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ Đàm Cầm Tay IC-V86, IC-U86

3.200.000

Bộ đàm cho bảo vệ

MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-2178/TK 3178

3.350.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Vertex cầm tay VX351

3.550.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Vertex cầm tay VX 231

3.800.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm ICOM IC-V82/U82

3.950.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm VERTEX STANDARD VX-354

3.950.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2407

4.050.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3407

4.250.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2317/TK-3317

4.750.000

Bộ đàm cho nhà hàng

Máy bộ đàm Kenwood TK-2360

5.000.000
5.000.000
5.000.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK3360

5.000.000