0969878586

-11%
650.000 580.000
-6%

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm Kenwood TK-508Plus

800.000 750.000
 
-6%
1.750.000 1.650.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm ICOM IC-V8

1.500.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm ICOM IC-V82/U82

3.950.000
-11%

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-680

450.000 400.000
-13%

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP – 358

550.000 480.000