0969878586

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm KenWood – TK 3290

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm JBL BL-280U

 

Bộ đàm cầm tay khác

Máy bộ đàm JBL BL-580

-11%
650.000 580.000
-6%

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm Kenwood TK-508Plus

800.000 750.000
-6%
1.750.000 1.650.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm ICOM IC-V8

1.500.000