0969878586

Showing 24–38 of 38 results

Kenwood

 
-6%
1.750.000 1.650.000
2.800.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2170

2.850.000
3.000.000

Bộ đàm cho nhà hàng

Máy bộ đàm Kenwood TK-3170

3.050.000

Bộ đàm cho bảo vệ

MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-2178/TK 3178

3.350.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2407

4.050.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3407

4.250.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2317/TK-3317

4.750.000

Bộ đàm cho nhà hàng

Máy bộ đàm Kenwood TK-2360

5.000.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK3360

5.000.000

Tìm hiểu về trạm chuyến tiếp máy bộ đàm

Hiện nay máy bộ đàm được sử dụng vô cùng rộng rãi tuy nhiên để liên lạc với cự li xa thì cần sử dụng thêm trạm chuyển tiếp máy bộ đàm. Tuy nhiên người sử dụng vẫn cưa biết đến loại trạm chuyển tiếp máy bộ đàm này.

Xem thêm ...