0969878586

Showing 47–61 of 61 results

Bộ đàm chuyên dụng

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F4002

3.200.000

Bộ đàm cho bảo vệ

MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK-2178/TK 3178

3.350.000
3.550.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Vertex cầm tay VX351

3.550.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Vertex cầm tay VX 231

3.800.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm ICOM IC-V82/U82

3.950.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm VERTEX STANDARD VX-354

3.950.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2407

4.050.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3407

4.250.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2317/TK-3317

4.750.000

Bộ đàm cho nhà hàng

Máy bộ đàm Kenwood TK-2360

5.000.000
5.000.000
5.000.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK3360

5.000.000

Bộ đàm chống cháy nổ

Máy bộ đàm Motorola GP328 IS

8.100.000