0969.87.8586

Showing 24–46 of 70 results

Bộ đàm chuyên dụng

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm KENWOOD TK 3207S

Liên hệ

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm Motorola GP-900 Plus

1.000.000
-19%

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-568

1.300.000 1.050.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-368

1.050.000
1.050.000

Bộ đàm công trường

Máy bộ đàm Kenwood TK-3207

1.050.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm kenwood TK125

1.100.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm Easbright EB-369

1.150.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola P6900

1.150.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm Motorola GP-1600 Plus

1.250.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK – F739

1.250.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-3588 Plus

1.300.000

Máy bộ đàm tầm xa

Máy bộ đàm Motorola GP-3588 Plus

Call

Máy bộ đàm tầm xa

Máy bộ đàm Motorola CP8600 Plus

1.500.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm ICOM IC-V8

1.500.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500

1.600.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm Kenwood TK-325

1.650.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Hytera TC 320

1.800.000

Bộ đàm cho nhà hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYT TC 508

2.200.000
2.450.000
Liên hệ

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2170

2.850.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F1000

2.950.000