0969878586

Showing 24–46 of 61 results

Bộ đàm chuyên dụng

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Motorola GP-368

1.050.000

Bộ đàm công trường

Máy bộ đàm Kenwood TK-3207

1.050.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Bộ đàm Easbright EB-369

1.150.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-568

1.300.000

Máy bộ đàm tầm xa

Máy bộ đàm Motorola GP-3588 Plus

1.450.000

Máy bộ đàm tầm xa

Máy bộ đàm Motorola CP8600 Plus

1.500.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm ICOM IC-V8

1.500.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3320

1.600.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm HYT TC-320

1.800.000

Bộ đàm cho nhà hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYT TC 508

2.200.000
2.450.000
2.800.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2170

2.850.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F1000

2.950.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F2000

3.000.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-V88

3.000.000
3.000.000

Bộ đàm cho nhà hàng

Máy bộ đàm Kenwood TK-3170

3.050.000
3.090.000
3.150.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F3003

3.150.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F3002

3.150.000

Bộ đàm cho bảo vệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F4003

3.200.000