Hướng dẫn cách đăng ký tần số máy bộ đàm

Ngày đăng 23rd Feb 2019 @ 9:56 AM

          Máy bộ đàm là loại thiết bị được sử dụng để kết nối những người trong cùng tần số khi có việc khẩn cấp hoặc liên lạc cần thiết thế nhưng để sử dụng được cần phải biết cách đăng ký tần số máy bộ đàm cho máy bộ đàm của bạn thông qua đó mọi người mới có thể kết nối được với nhau. Không phải người sử dụng nào cũng biết cách đăng ký tần số máy bộ đàm thế nên trong bài viết này chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách đăng ký tần số máy bộ đàm sao cho hợp lệ để dễ dàng sử dụng.

Đầu tiên muốn đăng ký tần số máy bộ đàm thì người sử dụng cần có hồ sơ xin cấp phép băng tần gồm:

ng-k-t-n-s-m-y-b-m-2.jpg

-         Đơn xin cấp phép tần số máy bộ đàm trong hồ sơ này người sử dụng nên ghi rõ ràng băng tần muốn sử dụng và phạm vi phủ sóng của băng tần này mà người sử dụng muốn.

-         Bản sao có công chứng của pháp luật về quyết định thành lập của tổ chức, giấy chứng nhận quền kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước hoặc là giấy phép đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vì muốn cấp băng tần để đăng ký tần số máy bộ đàm cho doanh nghiệp thì nhà nước cần có những giấy tờ liên quan tới doanh nghiệp tránh đăng ký tần số tràn làn gây mất trật tự khó kiểm soát.

-         Tiếp theo là bản sao có công chứng của cơ quan nhà nước giấy phép thiệt lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các thiết bị cần phải cấp giấy phép thiết lập mạng. Để đăng ký tần số máy bộ đàm thì các doanh nghiệp phải xin cấp phép thiết lập mạng thì mới có thể đăng ký được tần số máy bộ đàm.

-         Đề án thiết lập mạng thông tin vô tuyến trong đó cần phải ghi rõ ràng mục đích sử dụng để làm gì, phạm vi sử dụng của mạng, cấu hình mạng và công nghệ sử dụng.

-        Cuối cùng là bản đăng ký danh mục các thiết bị phát sóng vô tuyến điện mà doanh nghiệp đang sử dụng đấy chính là máy bộ đàm. Bản đăng ký này theo mẫu do bộ bưu chính viễn thông quy định.

Khi sử dụng tần số đã đăng ký của máy bộ đàm trong thời gian vẫn còn hiệu lực của giấy phép doanh nghiệp có nhu cầu sửa đổi hoặc bổ sung nội dung giấy phép thì doanh nghiệp cần phải làm hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung. Hồ sơ thay đổi bao gồm:

-         Đơn xin sửa đổi hoặc bổ sung nội dung giấy phép.

-         Báo cáo chi tiết về thông số sửa đổi hoặc bổ sung mà doanh nghiệp mong muốn.

Sau đây là bảng tính về lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

111.png

Qua bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn cho các doanh nghiệp về cách các doanh nghiệp có thể đăng ký tần số máy bộ đàm cho doanh nghiệp của mình sau khi hoàn thành các giấy tờ có liên quan đến hồ sơ xin cấp phép băng tần mới hoặc là hồ sơ xin sửa đổi bổ sung nội dung giấy phép thì người làm hồ sơ này cần đưa các giấy tờ liên quan tới các địa điểm đăng ký tần số máy bộ đàm để thực hiện đăng ký tần số máy bộ đàm. Tuy nhiên người thực hiện đăng ký tần số máy bộ đàm cần chú ý rằng trước khi hết 90 ngày hạn cấp bằng tần thì người thực hiện cần làm lại hồ sơ như hồ sơ xin cấp phép mới sau đấy nạp lên địa điểm đăng ký tần số máy bộ đàm để có thể tiếp tục sử dụng băng tần và khi sử dụng thì các doanh nghiệp cần phải chấp hành đúng các điều kiện quy định được đề ra trong giấy phép.