Hướng dẫn cài tần số máy bộ đàm ICOM

Ngày đăng 12th Oct 2017 @ 10:05 AM

Máy bộ đàm Icom là một trong những dòng máy bộ đàm được ưa chuộng nhất hiện nay.Khi sử dụng máy bộ đàm chúng ta sẽ phải cài đặt tần số cho máy.Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cài đặt tần số cho máy bộ đàm Icom

Để cài đặt tần số cho máy bộ đàm Icom.Đầu tiên chúng ta cần tắt máy bộ đàm.Sau đó bật máy lên và giữ đồng thời 2 phím 56 cho đến khi máy bật lên.

hdsd-may-bo-dam-ic.jpg

Máy bật lên sẽ xuất hiện màn hình cài đặt.Tiếp tục nhấn 2 phím 56 cho đến khi xuất hiên chữ DFT.CH thì chúng ta vặn nút Volume sao cho chữ CH chuyển thành FR thì dừng lại.

Sau đó nhấn phím số 0 trên máy sẽ xuất hiện tần số CH1, tiếp theo nhấn phím VFO cho tới khi chữ ML biến mất thì có thế nhập tần số mới cho máy bộ đàm.

Cài mã Code:

Nhấn phím FUNC với phím số 8 sau đó nhấn tiếp 56 để chọn loại mã code.

Vặn tiếp nút Volume để chọn thông số cho mã code sau đó nhấn 0.

Tiếp tục nhần FUNC và phím 1 để lưu.

Sau khi cài xong mã code , cần tiến hành lưu tần số vừa cài đặt vào một kênh mà bạn sử dụng.

Nhấn phím FUNC cùng phím VFO rồi nhấn tiếp phím 56 để chọn kênh.

Sau đó nhấn tiếp 2 phím FUNCVFO (giữ khoảng 3 giây)để lưu kênh.

may-bo-dam-icom.jpg

Với những dòng máy phổ thông (IC V80, IC U80,IC V82,...)chúng ta có thể cài tần số trực tiếp ngay trên máy

Với những dòng máy chuyên dụng nhiều tính năng hơn thì khi cài đặt tần số cần kết nối và sử dụng phần mềm trên máy tính.

Máy bật lên sẽ xuất hiện màn hình cài đặt.Tiếp tục nhấn 2 phím 56 cho đến khi xuất hiên chữ DFT.CH thì chúng ta vặn nút Volume sao cho chữ CH chuyển thành FR thì dừng lại.

Sau đó nhấn phím số 0 trên máy sẽ xuất hiện tần số CH1, tiếp theo nhấn phím VFO cho tới khi chữ ML biến mất thì có thế nhập tần số mới cho máy bộ đàm.

Cài mã Code:

Nhấn phím FUNC với phím số 8 sau đó nhấn tiếp 56 để chọn loại mã code.

Vặn tiếp nút Volume để chọn thông số cho mã code sau đó nhấn 0.

Tiếp tục nhần FUNC và phím 1 để lưu.

Sau khi cài xong mã code , cần tiến hành lưu tần số vừa cài đặt vào một kênh mà bạn sử dụng.

Nhấn phím FUNC cùng phím VFO rồi nhấn tiếp phím 56 để chọn kênh.

Sau đó nhấn tiếp 2 phím FUNC và VFO (giữ khoảng 3 giây)để lưu kênh.

Với những dòng máy phổ thông (IC V80, IC U80,IC V82,...)chúng ta có thể cài tần số trực tiếp ngay trên máy

Với những dòng máy chuyên dụng nhiều tính năng hơn thì khi cài đặt tần số cần kết nối và sử dụng phần mềm trên máy tính.

Để cài đặt tần số cho máy bộ đàm Icom.Đầu tiên chúng ta cần tắt máy bộ đàm.Sau đó bật máy lên và giữ đồng thời 2 phím 56 cho đến khi máy bật lên.

Máy bật lên sẽ xuất hiện màn hình cài đặt.Tiếp tục nhấn 2 phím 56 cho đến khi xuất hiên chữ DFT.CH thì chúng ta vặn nút Volume sao cho chữ CH chuyển thành FR thì dừng lại.

Sau đó nhấn phím số 0 trên máy sẽ xuất hiện tần số CH1, tiếp theo nhấn phím VFO cho tới khi chữ ML biến mất thì có thế nhập tần số mới cho máy bộ đàm.

Cài mã Code:

Nhấn phím FUNC với phím số 8 sau đó nhấn tiếp 56 để chọn loại mã code.

Vặn tiếp nút Volume để chọn thông số cho mã code sau đó nhấn 0.

Tiếp tục nhần FUNC và phím 1 để lưu.

Sau khi cài xong mã code , cần tiến hành lưu tần số vừa cài đặt vào một kênh mà bạn sử dụng.

Nhấn phím FUNC cùng phím VFO rồi nhấn tiếp phím 56 để chọn kênh.

Sau đó nhấn tiếp 2 phím FUNC và VFO (giữ khoảng 3 giây)để lưu kênh.

Với những dòng máy phổ thông (IC V80, IC U80,IC V82,...)chúng ta có thể cài tần số trực tiếp ngay trên máy

Với những dòng máy chuyên dụng nhiều tính năng hơn thì khi cài đặt tần số cần kết nối và sử dụng phần mềm trên máy tính.