%%LNG_LoadingPleaseWait%%
Nhận tin tức

VỚI MỖI LOẠI BỘ ĐÀM SẼ CÓ TIÊU CHUẨN CHÁY NỔ KHÁC NHAU.

Ngày đăng 15th May 2017 @ 10:13 AM

Tiêu chuẩn an toàn máy bộ đàm chống cháy nổ.

1. Lý do tất cả các bộ đàm chống cháy nổ phải được hiệp hội nghiên cứu chống cháy nổ FM công nhận :

Mức an toàn trong cháy nổ được phân cấp bở tổ chức FMRC và ghi trên các thông tin của máy bộ đàm chống cháy nổ đều phải có ghi rõ các thiết bị không đủ khả năng phát ra điện năng, nhiệt năng trong điều kiện bình thường hay không bình thường gây nguy hiểm cho người sử dụng.

 29.jpg

MÁY BỘ ĐÀM TÍCH HỢP ĐỒNG HỒ ĐEO TAY

Các tiêu chuẩn về mức độ an toàn chống cháy nổ được FMRC chứng nhận :

 • Các thiết bị điện không đủ khả năng phát ra điện năng hay nhiệt trong khi vận hành
 • Trong những môi trường đặc biệt nguy hiểm, dễ cháy nổ thì các loại bộ đàm phải không có khả năng phát ra tia lửa điện,

Phân loại vùng :

 • Vùng 1 : An toàn trong kích nổ
 • Vùng 2 : An toàn không phát tia lửa điện

Phân loại nhóm môi trường

 • Nhóm A : Khí Axetylen
 • Nhóm B : Khí Hydro
 • Nhóm C : Khí Etylen
 • Nhóm D : Khí Metan và Propan (gas)
 • Nhóm E : Bụi kim loại dễ bắt lửa
 • Nhóm F : Bụi than các loại
 • Nhóm G : Bụi ngũ cốc

 30.jpg

ĐỒNG HỒ BỘ ĐÀM

Điều kiện sử dụng  an toàn của bộ đàm:

 • Loại môi trường 1, 2, 3 thuộc vùng I, bao gồm các nhóm C, D,E, F và G
 • Loại môi trường 1 thuộc vùng II bao gồm A, B, C và B

Bộ đàm ngày một nhỏ gọn  khi được nghiên cứu kỹ lưỡng và tích hợp luôn vào 1 số sản phẩm khác.